Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Gratis huisvuilzakken voor chronisch zieken

Onder bepaalde voorwaarden kunnen chronisch zieken gratis 1 rol grote of 2 rollen kleine huisvuilzakken per jaar bekomen.

Per gezin kan er slechts 1 aanvraag ingediend worden.

Voorwaarden

De aanvrager dient aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • op 1 januari van het jaar in Sint-Katelijne-Waver gedomicilieerd zijn;                              
  • aan chronische incontinentie (*) lijden, aan nierdialyse doen, stomapatiënt zijn of lijden aan een huidaandoening die overmatig gebruik van verzorgingsmateriaal tot gevolg heeft;                                                                                                                         
  • thuis wonen en niet verblijven in een instelling, rust- of verzorgingstehuis of deel uitmaken van een woon-leef gemeenschap.

*

Personen met chronische incontinentie, die eveneens houder zijn van een attest en/of begunstigde zijn van een tegemoetkoming:

  • Katzschaal thuisverpleging met score 3 of 4 voor het criterium incontinentie en toiletbezoek

  • Tegemoetkoming incontinentie VAPH

  • Attest ziekenfonds onbehandelbare incontinentie

  • Attest ziekenfonds incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevende

  • Erkenning van handicap met score 3 of meer voor persoonlijke hygiëne van FOD Sociale Zekerheid.

Hoe aanvragen

Vul het aanvraagformulier in en laat uw (huis)arts de verklaring invullen en ondertekenen.

Geef het aanvraagformulier af aan de onthaal- en snelbalie van het gemeentehuis. Na controle krijg je de gratis huisvuilzakken onmiddellijk mee. 

Ben je niet in de mogelijkheid om de vuilzakken zelf op te halen, dan mag je iemand de volmacht geven om deze in jouw plaats op te halen.  Vergeet dan niet om je identiteitskaart of kopie mee te geven.

Reglement

Toelagereglement variabele afvalbelasting, geldig vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. 

Wat meebrengen

Het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend door uzelf en uw (huis)arts.