Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Herziening RUP 010 Zonevreemde Recreatie

Gepubliceerd op  ma 27 apr 2020
Het college wenst het maximaal aantal toegelaten woongelegenheden op de site Schranshoeve te verhogen van 2 naar 3 op zichzelf staande of 6 collectieve met gemeenschappelijke ruimtes.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 4 mei beslist om het RUP 010 zonevreemde recreatie te herzien voor deelgebied 4 recreatiegebied OLV-Waver, meer bepaald de site Schranshoeve.

Men wenst het maximaal aantal toegelaten woongelegenheden op de site Schranshoeve te verhogen van 2 naar 3 op zichzelf staande of 6 collectieve met gemeenschappelijke ruimtes.

Voor het overige blijven alle bestaande voorschriften van toepassing.

De documenten liggen gedurende 30 dagen ter inzage op de dienst omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, van 15 mei 2020 tot en met 14 juni 2020. De documenten zijn raadpleegbaar op de website van de gemeente via zoekterm “herziening RUP 10” en aan het loket van de dienst omgeving na afspraak via 015 30 50 30.

Gedurende deze periode kunnen opmerkingen gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, schriftelijk per adres Lemanstraat 63, 2860 SKW, of per e-mail omgeving@skw.be.