Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Horeca kan zonder omgevingsvergunning winterterras inrichten

Gepubliceerd op  do 15 okt 2020
Met de winter voor de deur geeft het gemeentebestuur de mogelijkheid aan horeca-uitbaters om hun terras uit te breiden of te overkappen zonder vergunning. Deze uitzondering is geldig voor een periode van vier maanden. Wil u een langere periode overbruggen, dan is een vergunning vereist.

Nu de temperatuur zakt en de coronamaatregelen van kracht blijven, vragen uitbaters om de uitbreiding van hun terras te mogen behouden en te overkappen. In principe is hiervoor een vergunning verplicht. Het college van burgemeester en schepenen laat nu een uitzondering toe. Geïnteresseerden kunnen voor een periode van vier maanden hun terras uitbreiden en overkappen.

Voorwaarden:

  • De horeca-uitbater dient een officiële aanvraag in bij de dienst lokale economie. Hierbij wordt een duidelijke schets of foto’s gevoegd worden zodat de betrokken diensten kunnen opmaken hoe de uitbater de plaatsing van het terras ziet.
  • Volledig afgesloten constructies worden niet toegestaan; er moet te allen tijde minstens 1 zijde volledig open blijven.
  • Er dient extra aandacht te zijn voor de brandveiligheid bij het gebruik van terrasverwarming. Men moet zich aan de richtlijnen houden en indien nodig een nazicht van de brandweerzone Rivierenland vragen.
  • Indien het extra terras recent vergund werd door middel van parkeerverbod en men deze extra ruimte wenst te behouden, moet daar een verlenging voor gevraagd worden bij de betrokken dienst.
  • Als het gaat om een permanent vergund terras waarbij de uitbater alleen de vraag stelt om dit tijdelijk te mogen overkappen, wordt verder geen extra uitbreiding toegekend.
  • De overkappingen van terrassen worden als tijdelijke constructies beschouwd en zijn vrij van omgevingsvergunning voor maximaal 4 opeenvolgende periodes van 30 dagen. Voor langere periodes dient men een aanvraag tot omgevingsvergunning in te dienen.
  • Het gemeentebestuur kan te allen tijde de terrassen en hun overkappingen laten verwijderen indien deze op openbaar domein staan.
  • De basis voor de tijdelijke winterterrassen is het politiereglement van de zone BoDuKaP, meer bepaald hoofdstuk 3.5.2 en hoofdstuk 6.5. 

Meer info: lokale.economie@skw.be 

Vraag hier uw winterterras aan