Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Horeca terrassen tijdens geldende corona maatregelen

De Vlaamse overheid werkte een kader uit waarbinnen horeca uitbaters principieel geen omgevingsvergunning zouden nodig hebben voor het opstellen van terrassen en dit tot en met 31 maart 2022.

De vrijstelling van omgevingsvergunning in dit voorstel is uitdrukkelijk gekaderd in de Covid-19 crisis.

Alle tijdelijke constructies moeten uiterlijk verwijderd worden voor 1 mei 2022 tenzij er intussen een vergunning voor permanent terras werd goedgekeurd.

De Raad van State moet nog advies uitbrengen op dit voorstel. Tot die tijd kan het voorstel officieel niet in werking treden.

Onder voorbehoud van dat advies, werd een voorstel voor opstellen van terrassen uitgewerkt door het gemeentebestuur.

Voorwaarden

 1. Elke horeca uitbater die een terrasconstructie wil opzetten, moet vooraf via digitaal formulier een aanvraag indienen. Dit zowel voor een terras op privé domein als op openbaar domein.
 2. Alle aanvragen voor terrassen - openbaar domein en privédomein - zullen worden onderzocht naargelang de ligging van de horecazaak en de mogelijkheden op het terrein.
 3. Wanneer er een goedkeuring is voor het opstellen van een tijdelijke terrasconstructie, zal deze uiterlijk op 1 mei 2022 moeten verwijderd worden. 
 4. Wenst men het tijdelijke terras in een permanente constructie om te zetten, dan dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden via het omgevingsloket.
 5. Voor terrassen op openbaar domein blijven het voetgangersdecreet (1,5 meter doorgang voor voetgangers) en het toegankelijkheidsdecreet (doorgang voor de hulpdiensten) steeds van toepassing.
 6. Indien men windschermen wenst te plaatsen, moeten deze conform zijn met het politiereglement:
  • een ondoorzichtig deel mag maximaal 1 meter boven het trottoir of berm reiken;
  • een doorzichtig en splintervrij paneel, waarop geen reclame mag aangebracht worden, tot maximum 2 meter hoogte;
  • geen enkel voorwerp mag op de windschermen uitspringen;
  • openingen van openbaar nut, zoals hydranten, moeten ten allen tijde goed bereikbaar zijn;
 7. Tijdelijke tuinterrassen kunnen worden toegestaan voor maximaal 1 seizoen en dit mits duidelijke communicatie van de uitbater naar de omwonenden. Daarin dient de periode te worden vermeld waarin het tijdelijke tuinterras wordt opgesteld.
 8. Het gemeentebestuur kan te allen tijde de vergunning (tijdelijk) intrekken of opschorten o.a.:
  • Bij herhaaldelijke klachten van omwonenden;
  • In het kader van geplande werken aan wegen en/of nutsvoorzieningen;
  • Omwille van evenementen of kermissen

Reglement

Politiereglement zone BoDUKaP; Hoofdstuk 3 artikel 3.5.2 en artikel 3.5.3

Politiereglement

Uitzonderingen

Voor aanvragen tot het bouwen van terrasconstructies op openbaar domein dat in de huidige of volgende legislatuur voorwerp van wegenwerken zou zijn, zullen voorlopig geen vergunningen voor permanent terras van onbepaalde duur toegestaan worden. Wel kan een vergunning voor een bepaalde tijd worden toegestaan.  Op die manier willen we vermijden dat horecazaken dure investeringen gaan doen voor mooie terrassen die dan mogelijk tijdens de werken een hele tijd moeten verdwijnen.