Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Identiteitsbewijs niet-Belgisch kind jonger dan 12 jaar of kinderpasje

Voor niet-Belgische kinderen, jonger dan 12, kan je geen kids-ID aanvragen. Je kan wel een papieren bewijs krijgen van inschrijving in België. In sommige gevallen wordt het kinderpasje beperkt in tijd. De verlenging ervan kan afhankelijk zijn van specifieke voorwaarden.

Opgelet: dit kinderpasje is GEEN reisdocument. Ouders die met hun kinderen willen reizen dienen steeds ook een geldig identiteitsdocument voor hun kind op zak te hebben. Met dit kinderpasje toont u enkel aan dat uw kind legaal in België verblijft.

Voor wie

EU of niet-EU burgers jonger dan 12 jaar die zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister of het bevolkingsregister in België.

Eén van de ouders (in geval van pleegouder of voogd: vonnis of bewijs van ouderlijke macht of pleegzorg meebrengen) komt samen met het kind naar het loket Vreemdelingenzaken.

Kostprijs

1 euro

Wat meebrengen

  • Ouder en kind (tenzij jonger dan 1 jaar) zijn aanwezig op de afspraak. 
  • Paspoort.
  • Vorig kinderpasje (indien van toepassing).
  • 1 recente pasfoto volgens ICAO-normen.
  • Wanneer de verlenging van het kinderpasje onderworpen is aan specifieke voorwaarden (bijvoorbeeld bij gezinshereniging art. 10) komen daar nog documenten bij: bewijs van inkomsten van de referentiepersoon, bewijs mutualiteit, bewijs huisvesting… Voor meer informatie, zie uw instructies van vorig jaar of contacteer het team Vreemdelingenzaken.