Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

In nieuwe Waverse dorpskern rijden auto’s achter de kerk van zuid naar noord

Gepubliceerd op  vr 29 sep 2023
In het kader van de dorpskernvernieuwing van Onze-Lieve-Vrouw-Waver moest het gemeentebestuur nog een belangrijke knoop doorhakken, namelijk die van de rijrichting achter de kerk. De beslissing is nu genomen: het bestuur volgt de mobiliteitsstudie en kiest voor een rijrichting van zuid naar noord.

Tijdens een informatieavond stelde het gemeentebestuur in april de ontwerpplannen voor aan de bewoners en handelaars van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Nadien volgden nog enkele kleine bijsturingen. Wat toen nog niet vastlag, was de rijrichting achter de kerk, waar eenrichtingsverkeer van kracht is en blijft. Momenteel rijdt het verkeer daar van noord (Bosstraat) naar zuid (Dorp).

Om de mobiliteitsknopen door te hakken, liet het gemeentebestuur een mobiliteitsstudie uitvoeren. De resultaten hiervan werden voorgesteld tijdens een raadscommissie in juni (bekijk hier). Nadien kregen de raadsleden de tijd om hun advies en eventuele bijkomende argumenten voor de ene, dan wel de andere optie door te geven. 

Geen nadelen, enkel voordelen

Wat betreft de rijrichting achter de kerk was de mobiliteitsstudie erg duidelijk: een rijrichting van zuid (Dorp) naar noord (Bosstraat) geniet de voorkeur. Het gemeentebestuur heeft nu beslist om dit advies te volgen. In de vernieuwde dorpskern zal het verkeer achter de kerk dus omgekeerd rijden dan nu.

De studie haalde tal van voordelen aan waarom het wenselijk is om de rijrichting om te draaien:

  • Minder sluipverkeer achter de kerk. Het verkeer wordt immers aangemoedigd om de hoofdas te volgen; dat gaat vlotter en levert hen tijdswinst op.
  • Verkeer dat toch kiest om achter de kerk door te rijden, zal in hoofdzaak bestemmingsverkeer zijn. Dat is goed voor de aanwezige handelaars.
  • Dat bestemmingsverkeer zal trager rijden dan doorgaand verkeer, wat dan weer een positieve invloed heeft op de veiligheid.
  • Door van zuid naar noord te rijden, zal er geen wachtrij ontstaan tussen de wagens die daar parkeren. Als we de huidige rijrichting zouden behouden, zou dat wel zo zijn.
  • Geen wachtrij betekent meer ruimte en veiligheid voor fietsers en voetgangers, vlotter parkeren en een betere zichtbaarheid voor de wagens die er rijden.
  • Ook de zichtbaarheid ten opzichte van fietsers die uit het wegje richting Vinkenhof-parking komen, zal veel beter zijn.

Het is opmerkelijk, maar de studie ziet enkel voordelen in het omdraaien van de rijrichting. Geen enkel nadeel kwam naar boven.

Rekening houdend met al deze zaken heeft het bestuur nu beslist om de studie te volgen en de rijrichting bij de vernieuwde dorpskern om te draaien.