Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Info voor vrijwilligers

Wat is vrijwilligerswerk en waar kan u vrijwilligerswerk verrichten? 

U doet aan vrijwilligerswerk als u zichzelf inzet voor een organisatie zonder dat u hiermee geld verdient en zonder dat iemand u daartoe verplicht. De organisatie of instelling waar u vrijwilligerswerk verricht, mag niet gericht zijn op het maken van winst (een vzw, een feitelijke vereniging, een stichting van openbaar nut …). U mag vrijwilliger zijn in zoveel organisaties als u zelf wil. Opgelet! In een organisatie waar u betaald werk doet, mag u als vrijwilliger nooit dezelfde taken doen als die waarvoor u betaald wordt in dezelfde organisatie.

Bekijk de vacatures voor vrijwilligers in de vacaturedatabank.

Rechten en plichten van de vrijwilliger

Als vrijwilliger hebt u rechten en plichten. U hebt het recht op volgende informatie:

  • Wat is het doel van de organisatie?
  • Wat is het juridisch statuut van de organisatie (vzw, openbare instelling, feitelijke vereniging)?
  • Hoe bent u als vrijwilliger verzekerd door de organisatie?
  • Wordt er een kostenvergoeding voorzien?
  • Dat u gehouden bent aan de geheimhoudingsplicht.

Soms vraagt de organisatie u een nota of een vrijwilligerscontract te ondertekenen. Lees in dat geval zeker alles goed na en vraag uitleg indien nodig.

Sommige mensen zijn ook verplicht te melden dat ze vrijwilligerswerk doen of hebben daarvoor toestemming nodig:

  • Werklozen en bruggepensioneerden moeten schriftelijk melden aan de RVA dat ze vrijwilligerswerk willen doen.
  • Leefloners moeten hun vrijwilligerswerk bij het OCMW melden.
  • Arbeidsongeschikten moeten een schriftelijke toestemming vragen aan de adviserende geneesheer.

Op www.vrijwilligerswerk.be kan u steeds terecht voor meer info over de vrijwilligerswet.

Deel deze pagina