Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Inrichtingen waar producten op basis van cannabis worden verkocht

Als men op het grondgebied van Sint-Katelijne-Waver een Inrichting voor verkoop van cannabishoudende producten  wil openen dan dient men in het bezit te zijn van een vestigingsvergunning  en een uitbatingsvergunning.

 • de vestigingsvergunning vormt de toelating om een inrichting voor verkoop van cannabishoudende producten op een bepaalde plaats te vestigen.
 • de uitbatingsvergunning geeft de houder de toelating om de inrichting uit te baten.

Voor wie

Deze vergunningen zijn van toepassing:

- voor iedereen die een Inrichting waar producten op basis van cannabis worden verkocht, wil opstarten

- voor iedereen die reeds een Inrichting waar producten op basis van cannabis worden verkocht  uitbaat

Bestaande Inrichtingen waar producten op basis van cannabis worden verkocht en die nog niet aan alle vereisten voldoen krijgen de tijd tot 28 februari 2021 om zich in orde te stellen.

Voorwaarden

De opening en uitbating van een inrichting voor verkoop van cannabishoudende producten  is onderworpen aan een voorafgaandelijke en schriftelijke uitbatingsvergunning vanwege de burgemeester.

Voor het verkrijgen van een vestigings- en uitbatingsvergunning van dergelijke inrichting zoals bedoeld in het politiereglement dient de uitbater een digitale aanvraag in bij de burgemeester aan de hand van het daartoe voorziene aanvraagformulier, overeenkomstig de bepalingen opgenomen op de gemeentelijke website.

De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend door de burgemeester na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:

 1. een omgevingsonderzoek naar de naleving van de geldende voorwaarden op vlak van stedenbouw  en milieu en het beschikken over de benodigde vergunningen, zowel op gemeentelijk als op Vlaams en Federaal niveau
 2. een brandveiligheidsonderzoek
 3. een onderzoek naar naleving van de verzekeringsverplichtingen inzake:
  • preventie van brand en ontploffing
  • burgerlijke aansprakelijkheid
 4. een financieel onderzoek
 5. een moraliteitsonderzoek
  • een onderzoek naar inbreuken op de wet op racisme
  • een onderzoek naar ernstige aanwijzingen van fraude
  • een onderzoek naar illegale praktijken
  • een onderzoek naar vaststellingen van en veroordeling voor inbreuken op wettelijke verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie
 6. een onderzoek naar de naleving van hygiënevereisten
 7. een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer
 8. een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust 

Hoe aanvragen

U dient uw aanvraag tot vestigingsvergunning in via het digitale formulier.

Pas wanneer uw vestigingsvergunning wordt goedgekeurd, kan u een uitbatingsvergunning aanvragen via de gemeentelijke website.

Kostprijs

Het indienen van een aanvraag is kosteloos.

Let wel op! aan de controle van de brandweer is wel een kostprijs verbonden.

Afhandeling

Aangezien aan deze aanvraag diverse onderzoeken verbonden zijn (o.a. moraliteit, ruimtelijk, ....) door de bevoegde diensten, raden wij u aan om de aanvraag tijdig voor het openen van een inrichting waar producten op basis van cannabis worden verkocht in te dienen.

Reken minimaal 3 maanden (op voorwaarde dat er geen bijkomende onderzoeken worden gevraagd) vanaf de dag dat het aanvraagdossier volledig is/ ontvankelijk is verklaard.

Op basis van de onderzoeken/ adviezen neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing. Vervolgens wordt  wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht van het collegebesluit.

Nadat uw vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning in orde is, kan u effectief starten met de exploitatie. 

Reglement

Politiereglement Hoofdstuk 10: Diverse bepalingen.

10.4 Inrichtingen waar producten op basis van cannabis worden verkocht

Wat meebrengen

Om de aanvraag tot de vestigings- en uitbatingsvergunning te vervolledigen, dien je enkele bestanden op te laden. Je verzamelt dus best onderstaande documenten:

 • Uittreksel uit KBO
 • Kopie van de ID kaart van iedere zaakvoerder
 • Uittreksel uit het strafregister voor iedere zaakvoerder. Model 596.1
 • Kopie burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering*
 • Kopie verzekering betreffende brand en ontploffing*
 • Ingevuld aanvraagformulier brandweercontrole

*Dit betreft de effectieve polis OF een attest van de verzekeraar waarin duidelijk vermeld staat dat het pand in regel is met de verplichte verzekering van 30/09/1979 (wet met betrekking tot de preventie van brand en ontploffing en over de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen)

Deel deze pagina