Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Inschrijven niet-Belgen op kiezerslijst

Niet-Belgen kunnen een aanvraag indienen om zich te laten inschrijven op de kiezerslijst, zodat ze kunnen deelnemen aan de Europese verkiezingen van 26 mei 2019 en de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024.
 
Op de verkiezingsdag van 26 mei 2019 kunnen enkel niet-Belgen die in België wonen en de nationaliteit hebben van een andere lidstaat van de Europese Unie kiezen. Zij stemmen die dag voor het Europees Parlement.

Zie ook: website Europese verkiezingen

Voorwaarden

Als EU onderdaan bent u stemgerechtigd en heeft u stemplicht als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent minstens 18 jaar oud, ten laatste op de dag van de verkiezingen;
  • u mag niet geschorst zijn of uitgesloten van het kiesrecht;
  • u moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van uw gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten;
  • u moet ten laatste op de dag vóór het afsluiten van de kiezerslijst uw aanvraag indienen om ingeschreven te worden.

U kan zich tot 28 februari 2019 inschrijven voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019.

Indien gewenst kan u zich ook al inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024.

U moet zich afzonderlijk inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen. Was u in het verleden al ingeschreven en voldoet u sindsdien nog steeds aan al de voorwaarden, dan blijft uw inschrijving gelden voor de volgende verkiezingen.

Hoe aanvragen

Download hier het inschrijfformulier, vul het volledig in en geef het persoonlijk af aan het onthaal van het gemeentehuis, of stuur het per post op naar: Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver, Dienst bevolking – verkiezingen, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Voeg dan wel een kleurenkopie voor- en achterkant van uw identiteitskaart bij.

Het college van burgemeester en schepenen zal onderzoeken of u aan alle voorwaarden voldoet en beslissen over uw inschrijving.

Aan het onthaal kan u terecht voor meer informatie.

Inschrijfformulier voor de Europese verkiezingen (voor leden van de EU)

Inschrijvingsformulieren voor de gemeenteraadsverkiezingen (voor alle niet-Belgen) kan u downloaden onderaan de pagina.