Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Investeringen in jeugdinfrastructuur (subsidie)

Erkende jeugdwerkverenigingen die nieuwe lokalen bouwen of hun huidige infrastructuur verbouwen, kunnen hierbij gebruik maken van een gemeentelijke subsidie.

Voorwaarden

De jeugdvereniging moet erkend zijn door het gemeentebestuur (zie bepalingen reglement werkingssubsidies).

Het lokaal waarvoor de toelage aangevraagd wordt, moet op het grondgebied van Sint-Katelijne-Waver gelegen zijn.

De kostprijs van de investering mag niet lager zijn dan 20.000 euro (inclusief btw) voor de aanvraag van een subsidie. De kostprijs van de investering mag niet lager zijn dan 50.000 euro (inclusief btw) voor de aanvraag van een lening. 

Een volledig overzicht van voorwaarden in het reglement (te vinden onderaan deze pagina).

Hoe aanvragen

De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk op 1 juli van het jaar voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering van de investering.

Bij de aanvraag moeten volgende documenten gevoegd worden:

  • de recentste balans en resultatenrekening;

  • een verslag over het beheer en de financiële toestand van de vereniging;

  • een exploitatievoorstel over de uitbating van de aangepaste en/of nieuwe infrastructuur en de eigendomsstructuur van de infrastructuur;

  • een uitgebreide motivatie voor en een gedetailleerde omschrijving en raming van de investering met bestekken, eigendomstitels, plannen van de investeringen enz.;

  • een kopie van de bouwvergunning ingeval deze vereist is voor de investeringen (indien bij de aanvraag nog niet beschikbaar: uiterlijk bezorgen vóór de aanvang van de werken);

  • een investeringsplan voor een periode van minstens vijf jaar;

  • de bewijsstukken die aantonen dat de betreffende vereniging voldoet aan de voorwaarden zoals ze zijn opgenomen in dit reglement.

Kostprijs

Per jeugdvereniging kan het volgende worden aangevraagd:

  • Een subsidie van 35 % van de investeringskost (inclusief btw) met een maximum van 87.500 euro. 
  • Een (renteloze) lening van 40 % van de investeringskost (inclusief btw) met een maximum van 125.000 euro.

Deel deze pagina