Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Vormingssubsidie jeugd

Het gemeentebestuur verleent een subsidie aan jongeren die een cursus kadervorming volgen.

Onder kadervorming wordt verstaan: de pedagogische, methodische en geprogrammeerde vorming en vervolmaking van jongeren met het oog op animatie en begeleiding van kinderen en jongeren.

Voorwaarden

De cursist moet inwoner zijn van de gemeente Sint-Katelijne-Waver of lid zijn van een erkende jeugdvereniging van Sint-Katelijne-Waver.

De cursist moet minstens 15 jaar oud zijn.

De cursus moeten erkend zijn door het departement cultuur, jeugd, sport en media van de Vlaamse overheid.

Hoe aanvragen

Doe uw aanvraag via de link onderaan deze pagina. Uw aanvraag bevat een document van de organiserende instantie met daarop volgende informatie:

  • de persoonsgegevens van de cursist;
  • het deelnamebedrag;
  • de gegevens van de organiserende instantie.

Dien uw aanvraag in voor 1 oktober. Alle aanvragen worden één keer per jaar samen verwerkt.

Kostprijs

De vormingssubsidie bedraagt in principe 100 procent van het inschrijvingsgeld, met een maximum van 125 euro per aanvraag.

Indien het krediet ontoereikend is, wordt de toelage procentueel verminderd. De toelage wordt berekend op basis van de gegevens betreffende het werkjaar dat loopt van 1 september van het vorige jaar tot 31 augustus van het lopende jaar.

Deel deze pagina