Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Een kind erkennen

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind. Door een kind te erkennen hebt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.

Bij een erkenning na de geboorte wijzigt de afstammingsband. Als het minderjarig kind met 1 ouder een 2e bijkomende afstammingsband met de andere ouder verkrijgt (door latere erkenning of door gerechtelijk onderzoek), blijft de naam van het kind in principe onveranderd.

U kan de familienaam van het kind wijzigen, indien er geen andere gemeenschappelijke kinderen zijn, door een gemeenschappelijke verklaring (u kan deze onderaan de pagina downloaden) af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Er zijn 2 opties om de naam te wijzigen. Ofwel geeft u het kind de naam van de persoon ten aanzien van wie de afstamming als 2e komt vast te staan, ofwel geeft u een naam die samengesteld is uit de 2 namen van de ouders, in de door u gekozen volgorde met niet meer dan 1 naam voor elke ouder.

U moet de gemeenschappelijke verklaring binnen 1 jaar afleggen, te rekenen van de dag waarop de 2e afstammingsband werd vastgesteld (bv. erkenning of betekening vonnis), en vóór het kind meerderjarig of ontvoogd is.

Deze wetgeving is niet van toepassing bij kinderen en/of ouders met de niet-Belgische nationaliteit. U kan deze informatie verkrijgen via de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Hoe aanvragen

Een kind erkennen kunt u doen:

 • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
 • bij de geboorteaangifte zelf
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in het gemeentehuis van uw woonplaats of in de gemeente waar het kind geboren is. 

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, wordt de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht van de erkenning.

Wat meebrengen

Bij aangifte voor de geboorte:

 • Moeder en vader zijn beide aanwezig
 • Identiteitskaarten 
 • Zwangerschapsattest: te verkijgen bij de gynaecoloog of huisarts met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum.

Bij aangifte na de geboorte:

 • Moeder en vader zijn beide aanwezig
 • Identiteitskaarten
 • Recente geboorteakte van het kind (max 1 jaar oud)

Als u niet de Belgische nationaliteit heeft, zou het kunnen dat u volgende stukken moet voorleggen, neem hierover contact met de dienst burgerlijke stand: 

 • bewijs van ongehuwde staat. Dit is enkel nodig als volgens de wetgeving van het land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e).
 • bewijs van nationaliteit
 • bewijs van woonst

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie (opent in nieuw venster) en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Meer info

Wil u graag een kopie van de erkenningsakte of geboorteakte opvragen van uw kind of uzelf, in België erkent of geboren, volg dan onderstaande link:

Deel deze pagina