Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Lijst van gezworenen voor het Hof van Assissen

Om de vier jaar wordt de lijst van gezworenen uit onze gemeente overgemaakt aan het Hof van Assisen.

Als u op de lijst van gezworenen staat, kan u de vier volgende jaren worden opgeroepen om als jurylid te zetelen bij een Hof van Assisen.

De volgende lijst van gezworenen wordt opgemaakt begin 2021.

Hoe wordt de lijst opgemaakt?

De opmaak van de lijst gebeurt via openbare loting. Daarbij trekt de burgemeester, bijgestaan door twee schepenen, een nummer dat bestaat uit twee cijfers.

Op basis van de vorige kiezerslijst komen alle Belgen die een kiesnummer hadden dat eindigt op deze twee cijfers en die tussen de 28 en 65 jaar oud zijn op 1 januari in aanmerking als kandidaat voor de lijst van gezworenen.

Indien u wordt uitgeloot, ontvangt u per post een witte kaart met begeleidende brief. De kaart dient aan de achterzijde volledig ingevuld te worden en te worden ondertekend aan de voorzijde. Daarna moet u deze kaart terugsturen naar de dienst burgerzaken van het gemeentebestuur in de bijgevoegde envelop. Frankeren is niet nodig.

Op grond van de inlichtingen die werden ingewonnen, laat de burgemeester bepaalde personen uit de voorbereidende lijst van gezworen weg:

  • Zij die niet kunnen lezen of schrijven,
  • Zij die de taal niet begrijpen die tijdens het assisenproces gebruikt wordt,
  • Zij die een politiek mandaat bekleden,
  • Zij die behoren tot bepaalde beroepscategorieën (bv. magistraten, leden van de Raad van State, provinciegouverneurs)
  • Bekleders van erediensten,
  • Militairen in actieve dienst.

Ook indien men niet zou antwoorden, of een medisch attest bij de teruggestuurde kaart voegt, wordt men opgenomen in de lijst van gezworenen.

Op dinsdag 19 januari om 19u vindt de openbare loting plaats in de wachtzaal van het gemeentehuis, Lemanstraat 63. De burgemeester Kristof Sels wordt bijgestaan door schepenen Eric Janssens en An Coen. 

Deel deze pagina