Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Mantelzorgpremie

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kan u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

De premies bedragen:

 • samenwonend en zorgend voor één zorgbehoevende: 60 euro per maand (720 euro per jaar);
 • samenwonend en zorgend voor twee of meer zorgbehoevenden: 120 euro per maand (1.440 euro per jaar);
 • niet samenwonend en zorgend voor één zorgbehoevende: 180 euro per jaar;
 • niet samenwonend en zorgend voor twee of meer zorgbehoevenden: 360 euro per jaar.

Voorwaarden

Met betrekking tot de mantelzorger:

 • De zorgbehoevende verklaart wie zijn of haar mantelzorger(s) is (zijn). Wanneer de zorgbehoevende minderjarig is, is de mantelzorger de persoon die voor het kind met een handicap de kinderbijslag ontvangt.
 • De mantelzorger is minimum 18 jaar op 1 januari van het jaar waarvoor de verzorging wordt aangevraagd en is inwoner van Sint-Katelijne-Waver.
 • De mantelzorger mag zelf geen zorgbehoevende persoon zijn.

Met betrekking tot de zorgbehoevende

 • De zorgbehoevende persoon is inwoner van Sint-Katelijne-Waver.
 • De zorgbehoevende persoon verblijft niet in een instelling.
 • De zorgbehoevende persoon legt minstens een van de volgende attesten voor:
  • minstens de score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging (attest af te halen bij het ziekenfonds);
  • minstens de score 30 op de BEL-profielschaal (attest af te halen bij een dienst voor gezinszorg);
  • minstens de score 15 op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (attest af te halen bij het ziekenfonds of de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid);
  • minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf (attest af te halen bij het ziekenfonds);
  • minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting (attest af te halen bij het ziekenfonds): dat attest is alleen geldig als u verhuist van een woonzorgcentrum naar een thuissituatie;
  • bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 15 punten op de medisch-sociale schaal (samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3);
  • kine-E-attest (attest af te halen bij het ziekenfonds): dat attest is alleen geldig als u al 3 jaar een positieve beslissing hebt gekregen op basis van een indicatiestelling met de BEL-schaal.
 • De zorgbehoevende heeft recht op de Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming. Het bewijs van het statuut moet voorgelegd worden bij de aanvraag van de toelage.

Hoe aanvragen

De mantelzorger vraagt de premie aan via het formulier dat u kan downloaden onderaan de pagina. Zowel mantelzorger als zorgbehoevende moeten het ondertekenen.