Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Menstruatie-armoede (subsidie voor scholen)

Het gemeentebestuur biedt de drie middelbare scholen menstruatieproducten aan om ter beschikking te stellen van leerlingen die financieel niet over de nodige middelen beschikken om deze aan te kopen. De scholen beheren de stock zelf. Indien deze uitgeput is, kunnen zij aan het gemeentebestuur budget vragen om het aan te vullen.

Voorwaarden

De middelbare school moet gelegen zijn op het grondgebied van Sint-Katelijne-Waver.

Het budget moet gebruikt worden om een gevarieerd en voldoende uitgebreid aanbod van menstruatiematerialen (maandverband en tampons in diverse formaten en ondergoed) aan te kopen en dat gratis aan de leerlingen aan te bieden.

Kostprijs

De toelage bedraagt maximaal 1 euro per vrouwelijke leerling (volgens de leerlingentelling op 1 februari van het voorgaande schooljaar).

Deel deze pagina