Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Naamsverandering-familienaam-eenmaling

Sinds 01/07/2024 kan elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige Belg, staatloze of erkend vluchting één keer in het leven een verklaring van naamsverandering afleggen om de naam te dragen van de ouder van wie hij/zij de naam niet draagt of een combinatie van beide ouders.

Voor wie

  • Een meerderjarig of ontvoogde minderjarige Belg
  • een erkende vluchteling of staatloze

OPGELET!

  • Niet ontvoogde minderjarig kunnen geen verklaring van naamsverandering afleggen

Hoe aanvragen

Een eenmalig verklaring naamsverandering moet je aanvragen bij de dienst Burgerlijke stand van je woonplaats. 

Vervolgens heeft de Burgerlijke stand vanaf de datum van aanvraag één maand tijd om een beslissing te nemen. Indien deze beslissing positief is, wordt deze overgeschreven in de registers van de Burgerlijke stand. Er wordt een melding gemaakt op de kant van iedere andere akte die op jou betrekking heeft. Nadien zal je ook een uitnodiging krijgen om je oude identiteitskaart te vervangen.

De naamsverandering heeft als enig gevolg dat de identiteit van de persoon wordt gewijzigd. Ze heeft geen enkele invloed op de afstamming en de gevolgen ervan. Hou er rekening mee dat je zelf iedere officiële instantie (werkgever, bankinstelling, verzekeringsinstelling, ziekenfonds, nutsvoorzieningen, belastingen, auto-inschrijving, vakbond… enz.) op de hoogte moet brengen van je naamsverandering.  Ook uw identiteitskaart, rijbewijs en eventueel paspoort en diploma's moeten aangepast worden.

Kostprijs

GRATIS

Afhandeling

Stap 1: download het onderstaande formulier en vul dit helemaal in

Stap 2: mail het ingevulde en getekende formulier samen met een kopie van je identiteitskaart (voor + achter) door naar burgerlijke.stand@skw.be

Stap 3: maak een afspraak bij de dienst burgerlijke stand 

Reglement

  • Wet van 19 december 2023 houdende diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken, voor wat de naam betreft (artt. 2 tot 12)
  • Artikel 370/4 van het oud Burgerlijk Wetboek

De verklaring van naamsverandering in het kader van de wet van 7 januari 2024 doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om van naam te veranderen om ernstige redenen bij koninklijk besluit (art. 370/4 van het oud Burgerlijk Wetboek).

Voor meer informatie met betrekking tot de procedure voor naamsverandering om ernstige redenen, bij koninklijk besluit, zie artikel FOD Justitie.

Wat meebrengen

- Je identiteitskaart

- Je geboorteakte (indien niet beschikbaar binnen België)

- Het verzoek tot eenmalige naamsverandering (ook beschikbaar op de dienst Burgerlijke stand of onderaan deze pagina downloaden)

- Een uittreksel uit het strafregister (je kan de bediende van de Burgerlijke stand een volmacht geven om dit uittreksel in jouw plaats aan te vragen)

U kan hiervoor bij ons enkel op afspraak terecht.  

Maak hier een afspraak

Deel deze pagina