Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Naamswijziging: familienaam

De familienaam wijzigen kan enkel via de Federale Overheidsdienst Justitie en is pas mogelijk als je een gegronde reden hebt.

Door een wijziging in de afstamming van een kind (erkenning, adoptie, betwisting vaderschap) kan de familienaam ook veranderen. 

Hoe aanvragen

U bent een Belg, staatsloos of een erkende vluchteling?

U start de procedure op via de federale overheidsdienst Justitie. 

Hoe de procedure verloopt en hoe u de aanvraag doet, vindt u op de website van de federale overheidsdienst Justitie.

Voor de procedure heeft u een aantal documenten nodig die u kan aanvragen via het digitaal loket:

  • een bewijs van Belgische nationaliteit of een attest dat de status van vluchteling of staatloze bewijst;
  • een recent bewijs van verblijfplaats;
  • een uittreksel uit het strafregister (model 1).

U bent een Niet-Belg?

Alle verblijfstitels komen in aanmerking voor een naamswijziging met uitzondering van asielzoekers met Attest Immatriculatie.

U kan hiervoor terecht na afspraak bij het vreemdelingenloket van het gemeentebestuur.

Asielzoekers moeten zich aanmelden bij dienst vreemdelingenzaken, Pachecolaan 44 te Brussel.

Kostprijs

140 euro (= registratierechten te betalen bij de start van de aanvraag in het kantoor van registratie Mechelen).

Een bewijs van betaling van het registratierecht moet bezorgd worden bij de opstart van de procedure.

Registratiekantoor Mechelen  
Adres: Zwartzustersvest 24A, Mechelen
Telefoon : 0257/257 57 - Contact Center
E-mail : rzsj.kantoor.mechelen@minfin.fed.be 
Openingsuren : van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur

Afhandeling

Na goedkeuring van de aanvraag moeten een aantal documenten (identiteitskaart, rijbewijs, eventueel paspoort) opnieuw aangevraagd worden en hier zijn kosten aan verbonden.

Wat meebrengen

Bent u niet-Belg een heeft u een afspraak bij het vreemdelingenloket zorg dan dat u onderstaande documenten kan voorleggen: 

  • nationale identiteitskaart of paspoort met nieuwe naam;
  • bij naamswijziging na huwelijk: huwelijksakte en IK of paspoort met nieuwe naam;
  • bij echtscheiding: echtscheidingsakte en IK of paspoort met nieuwe naam.

Bij huwelijk of echtscheiding wordt de familienaam na voorlegging van de nodige bewijsstukken onmiddellijk aangepast; in het andere geval wordt de aanvraag doorgestuurd naar de dienst Vreemdelingenzaken die hierover een beslissing neemt.

Deel deze pagina