Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Inschrijven niet-Belgen op kiezerslijst

Voor de verkiezingen van het Europees Parlement (9 juni 2024): enkel niet-Belgen die in België wonen én de nationaliteit hebben van een andere lidstaat van de Europese Unie kunnen zich aanmelden om een stem te kunnen uitbrengen.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen (13 oktober 2024): alle niet-Belgen kunnen zich aanmelden om een stem te kunnen uitbrengen.

Zie ook: website Europese verkiezingen

Voorwaarden

Als EU-onderdaan bent u stemgerechtigd en heeft u stemplicht als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent minstens 16 jaar oud, ten laatste op de dag van de verkiezingen;
  • u mag niet geschorst zijn of uitgesloten van het kiesrecht;
  • u moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van uw gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten;
  • u moet ten laatste op de dag vóór het afsluiten van de kiezerslijst uw aanvraag indienen om ingeschreven te worden.

De eerstvolgende Europese verkiezingen waarvoor u zich in zal kunnen schrijven, vinden plaats in 2024. De uiterste datum om u hiervoor in te schrijven is 31 maart 2024.

U kan zich ook inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. Hiervoor dient u zich uiterlijk op 31 juli 2024 in te schrijven.

U moet zich afzonderlijk inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen. Was u in het verleden al ingeschreven en voldoet u sindsdien nog steeds aan al de voorwaarden, dan blijft uw inschrijving gelden voor de volgende verkiezingen.

Hoe aanvragen

Om u in te schrijven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen, vult u het formulier C/1 in via

  • www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be (bij voorkeur); of
  • op papier nadat u het download onderaan deze pagina. Geef het vervolgens persoonlijk af aan het onthaal van het gemeentehuis of stuur het per post op naar: Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver, Dienst bevolking – verkiezingen, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Voeg in dat geval een kleurenkopie voor- en achterkant van uw identiteitskaart bij.

Het college van burgemeester en schepenen zal onderzoeken of u aan alle voorwaarden voldoet en beslissen over uw inschrijving.

Om u in te schrijven voor de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen downloadt u het formulier onderaan deze pagina. Ook dat bezorgt u terug aan het onthaal van het gemeentehuis of stuurt u op per post.