Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Inschrijven niet-Belgen op kiezerslijst

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 kunnen alle niet-Belgen die in België wonen zich aanmelden om een stem te kunnen uitbrengen.

Voorwaarden

U kan zich inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. Hiervoor dient u zich uiterlijk op 31 juli 2024 te registreren.

Als EU-onderdaan bent u stemgerechtigd als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent minstens 18 jaar oud, ten laatste op de dag van de verkiezingen;
  • u geniet de burgerlijke en politieke rechten;
  • u moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van uw gemeente op 1 augustus 2024;

Als niet-EU-onderdaan bent u stemgerechtigd als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent minstens 18 jaar oud, ten laatste op de dag van de verkiezingen;
  • u geniet de burgerlijke en politieke rechten;
  • u moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van uw gemeente op 1 augustus 2024;
  • Bij indiening van de aanvraag tot inschrijving een verklaring afleggen van verbintenis om de Grondwet, de wetten van het Belgisch volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.
  • Op het moment van de indiening van de aanvraag vijf jaar ononderbroken in België verblijven, gedekt door een wettelijke verblijfstitel.

Hoe aanvragen

Om u in te schrijven op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen;

  • eservices.rrn.fgov.be/Elections/ (bij voorkeur); of
  • via het formulier dat u onderaan deze pagina kan terugvinden. Geef het vervolgens persoonlijk af aan het onthaal van het gemeentehuis of stuur het per post op naar: Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver, Dienst bevolking – verkiezingen, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Voeg in dat geval een kleurenkopie voor- en achterkant van uw identiteitskaart bij.

Deze aanvraag moet u ten laatste op 31 juli 2024 indienen. 

Het college van burgemeester en schepenen zal onderzoeken of u aan alle voorwaarden voldoet en beslissen over uw inschrijving.

Uitzonderingen

Indien u zich reeds inschreef voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, moet u zich niet meer inschrijven voor de verkiezingen van 2024. U wordt automatisch opgenomen op de kiezerslijst.

Let op: enkel bij inschrijving voor de gemeenteraadsverkiezingen. Indien u zich reeds inschreef voor de verkiezing van het Europees parlement, geldt dit niet en dient u zich nog steeds te registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Deel deze pagina