Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Maak kennis met de schepenen en hun bevoegdheden

Gepubliceerd op  do 03 jan 2019
Tezamen met het nieuwe jaar is ook een nieuw college van burgemeester en schepenen van start gegaan. Zij vormen eveneens het vast bureau van het OCMW. U vindt de namen en hun bevoegdheden op onze website.

Kristof Sels (N-VA), burgemeester

 • (politie)
 • (brandweer)
 • algemene zaken en coördinatie
 • dienstverlening
 • toerisme
 • communicatie, inspraak en participatie
 • jeugd (eerste drie jaar)
 • sport (eerste drie jaar)

Eric Janssens (CD&V), eerste schepen

 • waarnemend burgemeester
 • cultuur
 • erfgoed
 • feesten en evenementen (eerste drie jaar)
 • senioren
 • gezin
 • buitenschoolse kinderopvang
 • mobiliteit

Joris De Pauw (N-VA), tweede schepen

 • omgevingsbeleid (ruimtelijke ordening en milieu)
 • huisvesting
 • openbare werken
 • patrimonium
 • duurzame ontwikkeling (eerste drie jaar)
 • energie (eerste drie jaar)

Sven Verelst (CD&V), derde schepen

 • financiën
 • sport (laatste drie jaar)
 • lokale economie
 • land- en tuinbouw
 • modernisering, digitalisering en administratieve vereenvoudiging

Jan Broes (N-VA), vierde schepen

 • onderhoudswerken 
 • groenbeheer 
 • grachten en waterlopen

Sarah De Keyser (CD&V), vijfde schepen

 • onderwijs
 • bibliotheek
 • welzijn, gelijke kansen en toegankelijkheid
 • internationale en ontwikkelingssamenwerking
 • begraafplaatsen
 • erediensten
 • vrijwilligersbeleid

An Coen (N-VA), zesde schepen

 • sociale zaken
 • integratiebeleid
 • personeel
 • dierenwelzijn

Na drie jaar verlaat schepen Broes het college van burgemeester en schepenen. Hij wordt vervangen door Jeroen Baeten (N-VA). Schepen Baeten neemt dan volgende bevoegdheden op:

 • onderhoudswerken
 • groenbeheer
 • grachten en waterlopen 
 • jeugd 
 • duurzame ontwikkeling 
 • energie 
 • feesten en evenementen

Foto van links naar rechts: Sven Verhelst, Jan Broes, An Coen, Gunter Desmet (algemeen directeur), Kristof Sels, Sarah De Keyser, Joris De Pauw, Eric Janssens