Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Nieuwe fietsstraten in het najaar

Gepubliceerd op  wo 24 mei 2023
De Drieraderstraat en delen van de Berkelei, Clemenceaustraat en Groenstraat zullen later dit jaar worden ingericht als fietsstraat. Deze straten kwamen naar voor uit een participatietraject en genoten ruime steun bij een bevraging onder de inwoners van onze gemeente.

Het voorbije jaar maakte het gemeentebestuur een evaluatie van de fietsstraten in de gemeente. Inwoners konden een evaluatieformulier invullen en voorstellen tot bijkomende fietsstraten indienen. 357 personen reageerden op deze oproep.

Daarnaast ging een expertengroep, die bestond uit verschillende soorten weggebruikers, aan de slag. Deze evalueerde de bestaande fietsstraten en maakte een analyse van de voorstellen tot bijkomende fietsstraten.

Uit de evaluatie bleek dat alle bestaande fietsstraten hun functie uitoefenen zoals bedoeld. Zij blijven dus behouden.

Nieuwe fietsstraten

Op basis van de voorstellen voor nieuwe fietsstraten en de analyse door de expertengroep werden ook nieuwe fietsstraten voorgesteld. Het gaat om twee combinaties van (twee delen van) straten:

  • Berkelei tussen Meidoornstraat en Berlaarbaan + Drieraderstraat
  • Clemenceaustraat tussen Liersesteenweg en Schouwvelden + Groenstraat tussen Clemenceaustraat en Sint-Michielsstraat

Alvorens de knoop definitief door te hakken, organiseerden we opnieuw een bevraging onder onze inwoners of zij hiermee akkoord gaan. Respectievelijk 57 en 54 procent stemde voor deze nieuwe fietsstraten. 22 en 32 procent is geen fan. De overige stemmers hebben geen mening of kenden deze straten niet.

Het gemeentebestuur is nu bezig met de praktische uitwerking. De verwachting is dat de nieuwe fietsstraten in het najaar operationeel zijn.