Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Nieuwe tarieven afvalzakken, daling afvalbelasting

Gepubliceerd op  di 03 dec 2019
Het gemeentebestuur past de afvalbelasting en de tarieven van de afvalzakken aan. Restafval wordt duurder, de blauwe en roze zak goedkoper. Oude restafvalzakken kunt u gebruiken tot 1 mei of omruilen in het gemeentehuis tot 29 februari.

Vanaf 1 januari daalt het volume van de restafvalzak. Het gewicht van de volle zakken is de laatste jaren fiks gestegen. Een aanpassing van het volume drong zich op. Daarnaast leggen nieuwe richtlijnen op dat de zak moet gemaakt zijn uit gerecycleerde materialen.

Het volume van de grote zak wordt 48 liter en van de kleine zak 24 liter. In beide gevallen komt het neer op een daling van 20 procent. 

Oude huisvuilzakken: gebruiken tot 1 mei, ruilen tot 29 februari

De nieuwe zakken zijn te koop vanaf 1 januari. De oude zwarte vuilniszakken kunt u nog gebruiken tot en met 1 mei. Heeft u nog volledige rollen oude huisvuilzakken? Dan kunt u deze tot en met 29 februari omruilen in het gemeentehuis.

Blauwe en roze zakken goedkoper

Om goede sorteerders te belonen, verlaagt het gemeentebestuur de tarieven van de blauwe en roze zakken. De zakken zelf veranderen niet. Blauwe en roze afvalzakken die u nog heeft, mag u gewoon blijven gebruiken.

Vaste afvalbelasting daalt

Sinds 2014 betalen inwoners van de IVAREM-gemeente jaarlijks een vaste afvalbelasting. Die bedroeg 54 euro. De opbrengst van deze belasting betaalt de vaste kosten van het gemeentelijk afvalbeheer. Hoewel de kosten voor afvalbeheer de voorbije jaren met ruim 9 procent gestegen zijn, zal de vaste afvalbelasting voor ieder gezin dalen naar 49 euro. Er komen daarnaast ook verminderingen op de vaste afvalbelasting:

  • 24 euro voor gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering
  • 12 euro voor alleenstaanden (= alleenwonenden of éénoudergezinnen)
  • 3 euro per minderjarig kind (met een maximum van 9 euro)

Alle gezinnen krijgen in 2020 een aanslagbiljet om de vaste afvalbelasting te betalen. Heeft uw gezin recht heeft op een vermindering? Dan wordt die automatisch toegekend. De gezinssituatie op 1 januari van het aanslagjaar is hiervoor van tel.

Overzicht tarieven afvalzakken

Tot 31 december 2019 Vanaf 1 januari 2020

Huisvuil kleine zak

Zak 30 liter: 1 euro

Huisvuil kleine zak

Zak 24 liter: 1 euro

Huisvuil grote zak

Zak 60 liter: 2 euro

Huisvuil grote zak

Zak 48 liter: 2 euro

Blauwe zak (pmd)

Zak: 0,25 euro

Blauwe zak (pmd)

Zak: 0,15 euro

Roze zak (gemengde plastics)

Zak: 0,25 euro

Roze zak (gemengde plastics)

Zak: 0,15 euro

Zakken worden enkel verkocht in rollen van tien stuks.

Bereken met de afvalsimulator van IVAREM hoeveel u in 2020 zal betalen voor uw afval.