Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2018/2018/ME - Bekendmaking melding voor het plaatsen van een distributiecabine met een transformator - Fortsesteenweg 34 - Ellien Paeps voor Fluvius System Operator

Gepubliceerd op  do 27 sep 2018

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 23 juli 2018 akte werd genomen van de melding ingediend door Ellen Paeps voor Fluvius System Operator, Electriciteitstraat 70 in 2800 Mechelen.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 13 september 2018.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Fortsesteenweg 34 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 2, sectie D, perceel 96F.

Het betreft het plaatsen .

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

12.2.1 - transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden gedurende de periode van 3 augustus 2018 tot en met 2 september 2018 op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11.