Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/039 - Mechelbaan 135- Evi Provinciael

Gepubliceerd op  ma 17 dec 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Evi Provinciael, Mechelbaan 135 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Mechelbaan 135 te 2861 Sint-KatelijneWaver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 3, sectie E, perceel 92K2.

Het betreft een aanvraag tot het aanbouwen van een dubbele houten garage.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek: aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. Er wordt namelijk een dubbele garage aangebouwd waarbij de gevels worden afgewerkt met hout terwijl de verkavelingsvoorschriften bepalen dat de gevels dienen afgewerkt te worden met gevelsteen.

De aanvraag ligt van 13 februari 2019 tot en met 14 maart 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.