Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/071/ME - Bekendmaking melding voor het winnen van grondwater-Vinkenhofstraat 28, 28A, Bosstraat 9-Houwelyckx Wegenbouw

Gepubliceerd op  di 08 mei 2018

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 18 maart 2019 akte werd genomen van de melding ingediend door Houwelynckx Wegenbouw, Vinkenhofstraat 84 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 5 maart 2019.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Vinkenhofstraat 28, 28a, Bosstraat 9 te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie E, perceel 498A.

Het betreft het winnen van grondwater.

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubriek Omschrijving Hoeveelheid+eenheid
 53.2.2°a) 53.2.2°a) - maximaal 30.000 m3 per jaar 2500.0 m³/jaar

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden gedurende de periode van 28 maart 2019 tot en met 28 april 2019 op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11