Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2019/096 - Bosstraat 46 - Torfs Jan

Gepubliceerd op  wo 03 apr 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Metaalconstructie Léon TORFS, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bosstraat 46 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie B, perceel 494T, 494W, 495R.

Het betreft een aanvraag tot het verder exploiteren van een metaalconstructiebedrijf. Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting. Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 12.3.2°, 15.1.1°, 17.4.

Reden openbaar onderzoek: Het hernieuwen van de milieuvergunning klasse 2.

De aanvraag ligt van 5 april 2019 tot en met 4 mei 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingslok