Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/093/ME - Bekendmaking melding voor het uitbreiden en verbouwen van een rijwoning - Sint-Libertusstraat 12 - Rene Smedts en Maryse Segers

Gepubliceerd op  di 08 mei 2018

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 8 april 2019 akte werd genomen van de melding ingediend door Rene Smedts en Maryse Segers, Sint-Libertusstraat 12 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 21 maart 2019.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Sint-Libertusstraat 12 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12422, sectie C, perceel 31B4.

Het betreft het uitbreiden en verbouwen van een rijwoning.

De melding omvat: stedenbouwkundige handelingen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 19 april 2019 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11