Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2019/095 - Leliestraat 40 - Vicky Hendrick

Gepubliceerd op  wo 10 apr 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Vicky Hendrickx met als adres Leliestraat 40 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Leliestraat 40 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 1, sectie B, perceel 501M.

De aanvraag ligt van15 april 2019 tot en met 4 mei 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingslok