Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/059- Bekendmaking omgevingsvergunning voor het composteren van organische reststromen - Muilshoek zn - Proefstation voor Groenteteelt

Gepubliceerd op  do 04 apr 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 23 april 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Proefstation voor Groenteteelt met als adres Duffelsesteenweg 101 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 27 februari 2019.

De aanvraag  heeft betrekking op een terrein met als ligging Muilshoek zn te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12035, sectie B, perceel 204V.

Het betreft het composteren van organische reststromen.

 De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubrieknummer Hoeveelheid Klasse
2.2.3.c)2° 540m³ 2
2.2.3.b)2° 60m³ 2

 Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

 De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 4 mei 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

 Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

 U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking.

 U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.