Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/119- Dennis Boxstael - Kretenborg 8

Gepubliceerd op  ma 17 dec 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Dennis Boxstael, Kretenborg 8 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kretenborg 8 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie C, perceel 163F.

Het betreft een aanvraag tot het isoleren en afwerken van de voorgevel.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

In de verkavelingsvoorschriften staat onder artikel 1.01.6° gevelmaterialen 'Gegroepeerde en gekoppelde bebouwing: Vanaf de openbare weg zichtbare gevels: gevelsteen' . De aanvraag betreft het afwerken van de voorgevel in sierpleister.

De aanvraag ligt van 3 mei 2019 tot en met 1 juni 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.