Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/136 - bouwen van een eengezinswoning - De Raedtstraat 12 - Alex Coucke en Sharon Gabriel

Gepubliceerd op  vr 17 mei 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Alex Coucke en Sharon Gabriel, Lambrechtshoekenlaan 167 bus 2 te 2170 Antwerpen, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging De Raedtstraat 12 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 168M4.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een halfopen eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

- aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek:

  • Artikel 1.05.1°b)1) 'Dakvensters op aaneengesloten gebouwen op het voorste dakvlak: slechts toegelaten indien de dakhelling 40° overschrijdt, met een onderlinge afstand van min. 2 meter.' De aanvraag betreft een dakhelling van maar 35° en de dakvensters hebben een onderlinge afstand van minder dan 2 meter.
  • Artikel 1.05.2°b) 'Kroonlijsten bij aaneengesloten gebouwen worden voorzien van een lijstgoot'. De aanvraag betreft geen lijstgoot met oversteek.
  • Artikel 1.05.6° 'In de bouwvrije voor- en zijtuinstroken is een wijziging van het bodemrelief slechts toegelaten voor zover het maaiveld niet hoger of lager gebracht wordt dan het troittoirniveau.' Het toekomstig trottoirniveau is nog niet bepaald.
  • Artikel 2.01.4° 'Bouwhoogte van het gemeten trottoirniveau tot bovenkant kroonlijst voor de voorgevel is 6 meter.' Het toekomstig trottoirniveau is nog niet bepaald.

 De aanvraag ligt van 23 mei 2019 tot en met 21 juni 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

 

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.