Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/171/ME Bekendmaking melding voor het uitvoeren van een lijnbemaling in functie van rioleringswerken in de Bredeheide - Bredeheide zn - Ken Moons

Gepubliceerd op  di 08 mei 2018

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 27 mei 2019 akte werd genomen van de melding ingediend door Houwelyckx Wegenbouw, Wilsonstraat 84 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 17 mei 2019.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Bredeheide ZN te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  openbaar domein

Het betreft het uitvoeren van een lijnbemaling in functie van rioleringswerken in de Bredeheide.

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubriek Omschrijving Hoeveelheid+eenheid
 53.2.2°a) 53.2.2°a) - maximaal 30.000 m3 per jaar 5760.0 m³/jaar

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 7 juni 2019 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11