Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2019/283 - wijzigen van de functie van detailhandel naar dagrecreatie voor sport, het uitbreiden handelspand, het voorzien van parking en reclamebord en rooien van 3 bomen - The Nick bvba

Gepubliceerd op  do 19 sep 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door The Nick bvba,Turnhoutsebaan 575 te 2110 Wijnegem, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Mechelsesteenweg 117, 117A en 119 te 2860 SintKatelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 1, sectie B, perceelnummers 725Z, 727S4, 727T4, 727V4.

Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van de functie van detailhandel naar dagrecreatie voor sport, het uitbreiden van de handelspand, het voorzien van een parking en reclamebord en het rooien van 3 bomen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting. Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 16.3.1.1°, 3.2.2°a)

Reden openbaar onderzoek: Het oprichten van gebouwen of constructies, buiten industriegebied, met een bruto grondoppervlakte van meer dan 500m². De oppervlakte van de nieuwe constructie bedraagt 788,79m².

Het oprichten van gebouwen of constructies, buiten industriegebied, met een bruto volume van meer dan 3000m³. Het volume van de nieuwe constructie bedraagt 6639,93m³.

De aanvraag ligt van 19 september 2019 tot en met 18 oktober 2019 ter inzage bij de gemeentelijke vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.