Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2019/163- het verbouwen van een zonevreemde woning en het aanvragen van een functiewijziging - Mario Vercammen en Anja Moris

Gepubliceerd op  do 05 jul 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Mario Vercammen en Anja Moris, Kleuterstraat 16 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hoogstraat 16 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie D, perceel , 392A.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een zonevreemde woning en het aanvragen van een functiewijziging.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.23,ยง2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Met deze aanvraag wenst men een functiewijziging van een exploitatiewoning naar een particuliere woning.

De aanvraag ligt van 31 mei 2019 tot en met 29 juni 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.