Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV2019/144 - Uilelei 2 - Luc Van de Broeck

Gepubliceerd op  ma 27 mei 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Luc Van den Broeck, Uilelei 2, 2861 Sint-Katelijne-Waver een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Uilelei 2 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 3, sectie B, perceelnummers 371C, 371D, 371E, 371F.

Het betreft een aanvraag tot het verder exploiteren van een tuinbouwbedrijf.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

3.4.1°a), 53.8.1°b)

Reden openbaar onderzoek: milieuvergunningsaanvraag klasse 2

De aanvraag ligt van 29 mei 2019 tot en met 27 juni 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

 

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.