Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2019/179 - Hertstraat 56 - Joëlle Mertens

Gepubliceerd op  di 28 mei 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Joëlle Mertens, Hertstraat 56 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hertstraat 56 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 1, sectie A, perceel 9L3.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een garage naar een schoonheidssalon en het aanleggen van een parking.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Met de aanvraag wordt extra verharding voorzien in de voortuinstrook die dienst doen als 2 parkeerplaatsen voor het schoonheidssalon.

De aanvraag ligt van 31 mei 2019 tot en met 29 juni 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.