Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2018/132 - Clemenceaustraat 74

Gepubliceerd op  vr 14 jun 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door de heer Luc Neefs, Lilsedijk 50 te 2340 Beerse, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de provincie Antwerpen omwille van de huidige beroepsprocedure.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Clemenceaustraat 74 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 717S3.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 8 appartementen met ondergrondse parking na sloping van de voormalige bibliotheek.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek: Tijdens de beroepsprocedure werden de plannen zeer beperkt gewijzigd en wordt er op vraag van de deputatie een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd:

• er wordt een infiltratievoorziening van 15.000 liter in plaats van 10.000 liter voorzien;

• de kelderverdieping wordt intern anders georganiseerd met behoud van het aantal parkeerplaatsen.

De aanvraag ligt van 14 juni 2019 tot en met 13 juli 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be. Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.