Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/091/VK - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel in 4 loten voor halfopen bebouwing-Stationsstraat 123-Jan Belmans

Gepubliceerd op  ma 24 jun 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 22 juli 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Jan Belmans met als adres Naalstraat 40C te 2570 Duffel.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 21 maart 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Stationsstraat 123 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 220N2, 220V2, 220W2.

Het betreft het verkavelen van een perceel in 4 loten voor halfopen bebouwing.

 De vergunning omvat: stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden

 Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

 De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 2 augustus 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking.

 U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.