Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/180 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning-Oude Bergstraat 3-Nicolaas Vlieghe en Vanessa Vanalme

Gepubliceerd op  vr 26 jul 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Nicolaas Vlieghe en Vanessa Vanalme, Overlo 2 te 3000 Leuven, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Oude Bergstraat 3 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie D, perceel 439W2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek:

In de voorschriften staat onder artikel 1.3 Inplanting: Maximale bouwdiepte 17 meter.

Het ontwerp bevat een bouwdiepte die 90cm verder komt dan de maximale bouwdiepte.

De aanvraag ligt van 26 juli 2019 tot en met 24 augustus 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.