Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2019/177 - Liersesteenweg 250 - Erik De Winter

Gepubliceerd op  di 06 aug 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Erik De Winter, Hageweg 5 te 2860 SintKatelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Liersesteenweg 250 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 1, sectie A, perceel 7L2, 7P2, 7S2, 7V2, 7W2, 8E2, 8H2.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van een serre, het regulariseren van paardenstallen en het uitbreiden van een paardenfokkerij met een nieuwe paardenstal.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting. Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 28.2.c)1° Reden openbaar onderzoek: Betreft een openbaar onderzoek voor Milieu klasse 2 en Stedebouwkundige handelingen:

Artikel 13.1°: aanvragen voor projecten die stedenbouwkundige handelingen omvatten, de vergunningsaanvragen voor projecten of voor veranderingen daaraan, waarbij de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voldoen aan een van de volgende voorwaarden: b) de handelingen hebben geen betrekking op 3) uitgevoerd buiten industriegebied in de ruime zin : i) het oprichten van gebouwen of constructies met een bruto grondoppervlakte van meer dan 500 vierkante meter; ii) het verbouwen van kleinere gebouwen en constructies waardoor die dezelfde oppervlakte bereiken; iii) het uitbreiden van gebouwen of constructies met meer dan 500 vierkante meter;

De aanvraag ligt van 8 augustus 2019 tot en met 6 september 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be. Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.