Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/214 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het isoleren van gevels en het wijzigen van raamopeningen - Walemstraat 110 - Wilfried Verschooten en Elisabeth Roels

Gepubliceerd op  ma 02 sep 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 2 september 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Wilfried Verschooten en Elisabeth Roels, met als adres Lange Zandstraat 88 te 2800 Mechelen.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 24 juni 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Walemstraat 110 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie E, perceel 364W.

Het betreft het isoleren van gevels en dak en het wijzigen van raamopeningen.

De vergunning omvat: stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 13 september 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.