Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/290/VK-Mechelsesteenweg 356,358 - Bruno Mertsens

Gepubliceerd op  vr 13 sep 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Bruno Mertens, Frederik de Merodestraat 111 te 2800 Mechelen, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Mechelsesteenweg 358 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie C, perceel 128/02R.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van 1 lot voor een open bebouwing.

Type handelingen: verkavelen van gronden.

Reden openbaar onderzoek:

aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of voor de bijstelling van een dergelijke omgevingsvergunning zijn onderworpen aan een openbaar onderzoek als: de kavels niet gelegen zijn in een goedgekeurd provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg.

De aanvraag ligt van 13 september 2019 tot en met 12 oktober 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.