Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/212 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een gesloten eengezinswoning-Zandstraat 20-Hakim Ceylan

Gepubliceerd op  do 03 okt 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 23 september 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Hakim Ceylan met als adres Plankstraat 23 te 2800 Mechelen.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 22 juni 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Zandstraat 20 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie C, perceel 120N.

Het betreft het verbouwen en uitbreiden van een gesloten eengezinswoning.

De vergunning omvat: stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 4 oktober 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.