Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2019/285 - Duffelsesteenweg 103 - Edwin Jacobs

Gepubliceerd op  do 26 sep 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Edwin Jacobs, Generaal Deschachtstraat 39 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Duffelsesteenweg 103 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 1, sectie A, perceel 468P.

Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van de functie van exploitatiewoning naar particuliere woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek, namelijk een zonevreemde functiewijziging van exploitatiewoning naar particuliere woning.

De aanvraag ligt van 27 september 2019 tot en met 26 oktober 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.