Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/310/ME - Bekendmaking melding voor het plaatsen van een bovengrondse propaangastank met een inhoud van 1.750 l - Yannick Van Der Elst - Waterstraat 26

Gepubliceerd op  do 26 sep 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 30 september 2019 akte werd genomen van de melding ingediend door Yannick Van Der Elst, Waterstraat 26 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 16 september 2019.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Waterstraat 26 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 1, sectie B, perceel 261K.

Het betreft het plaatsen van een propaangastank van 1.750 l

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
17.1.2.2.1° Opslagplaats voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 1.750 l in een bovengrondse propaangastank. 1.750 l

 

3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 11 oktober 2019 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11