Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/303-Akelei 21-het bouwen van een tuinberging-Ellen Buelens

Gepubliceerd op  vr 04 okt 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Ellen Buelens, Akelei 21 te 2860 SintKatelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Akelei 21 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie C, perceel 288L.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinberging.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen. Reden openbaar onderzoek: aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. De aanvraag omvat het plaatsen van een houten tuinberging. Volgens de verkavelingsvoorschriften dient deze tuinberging geplaatst te worden op minstens 10m uit de achtergevelbouwlijn en afgewerkt te worden in gevelsteen, natuursteen, sierbepleistering in lichte kleur of in baksteen geverfd in lichte kleur.

Volgens de aanvraag wordt de tuinberging op minder dan 10m van de achtergevel van de woning geplaatst. De tuinberging wordt afgewerkt met hout.

De aanvraag ligt van 4 oktober 2019 tot en met 2 november 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.