Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2019/307 - Slekhoevevelden 9 - Mave bvba

Gepubliceerd op  do 03 okt 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Marc Smets, Slekhoevevelden 9 te 2860 SintKatelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Slekhoevevelden 9 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 1, sectie A, perceel 115Z, 116E.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een wkk, het regulariseren van opslag gevaarlijke producten en het verwijderen van een stookinstallatie.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting. Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 3.4.1°a), 6.4.1., 17.3.2.1.1.1°b),17.3.6.2°b),17.3.4.2.°b), 17.3.3.2°b),17.4., 31.1.2°b), 43.1.2°a), 12.1.1.2°b), 12.2.2)

Reden openbaar onderzoek: Milieu klasse 2

De aanvraag ligt van 4 oktober 2019 tot en met 2 november 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.