Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/259 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad en het vergroten van het terras-Torkensvelden 48-Gert Geysels

Gepubliceerd op  do 31 okt 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 21 oktober 2019 een weigering werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Gert Geysels met als adres Torekensvelden 48 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 2 augustus 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Torekensvelden 48 te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie B, perceel 527R3.

Het betreft het aanleggen van een zwembad en het vergroten van het terras.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 1 november 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

Enkel de aanvrager van de omgevingsvergunning kan een beroep instellen tegen deze beslissing.