Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/300 - Duffelsesteenweg 86 - Barbara Serrien

Gepubliceerd op  do 24 okt 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Barbara Serrien, Kretenburgstraat 123 te 2640 Mortsel, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Duffelsesteenweg 86 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 1, sectie A, perceel 412L.

Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van de functie en het regulariseren voor een herbouwde zonevreemde woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek: aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.23, ยง2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Deze aanvraag vraagt een omvorming van een exploitatiewoning naar een particuliere woning. Hierdoor zal de wonig beoordeeld worden volgens het RUP zonevreemde woningen.

De aanvraag ligt van 25 oktober 2019 tot en met 23 november 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be. Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.