Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/347 - het plaatsen van een zwembad met verhardingen en het bouwen van een bijgebouw - Sarah Casteels - Mechelbaan 146

Gepubliceerd op  do 24 okt 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Sarah Casteels, Mechelbaan 146 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Mechelbaan 146 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 3, sectie E, perceel 247P.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een zwembad met verhardingen en het bouwen van een bijgebouw.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting. Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 53.2.2°a)

Reden openbaar onderzoek: aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

1/ Volgens de verkavelingsvoorschriften dient het vrijstaand bijgebouw geplaatst te worden op minstens 3 m afstand van de perseelsgrenzen. Volgens de plannen van deze aanvraag wordt het bijgebouw geplaatst op 2 m afstand van de rechter perceelsgrens.

2/ Volgens de voorschriften dienen de gevels te bestaan uit gevelsteen, natuursteen, sierbepleistering in lichte kleur of in baksteen geverfd in lichte kleur. Volgens deze aanvraag worden de gevels van het bijgebouw opgericht in eikenhout.

De aanvraag ligt van 25 oktober 2019 tot en met 23 november 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.