Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV2019/320 - Boterhoek 1- Justin Vos

Gepubliceerd op  do 24 okt 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Justin Vos, Wepionstraat 2 bus C0201 te 8670 Koksijde, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Boterhoek 1 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 3, sectie B, perceel 434F, 619D.

Het betreft een aanvraag tot het vergroten van een regenwateropvangbassin.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek: het aanmerkelijk wijzigen van het relief van de bodem, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond, uitgevoerd buiten een industriegebied en met een grondoppervlakte van meer dan 1000m².

De aanvraag ligt van 25 oktober 2019 tot en met 23 november 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be. Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.