Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/177 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het slopen van een serre, het regulariseren van paardenstallen en het uitbreiden van een paardenfokkerij met een nieuwe paardenstal-Liersesteenweg 250-Erik De Winter

Gepubliceerd op  do 07 nov 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 28 oktober 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Erik De Winter met als adres Hageweg 5 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 22 mei 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Liersesteenweg 250 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie A, perceel 7L2, 7P2, 7S2, 7V2, 7W2, 8E2, 8H2.

Het betreft het slopen van een serre, het regulariseren van paardenstallen en het uitbreiden van een paardenfokkerij met een nieuwe paardenstal.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan: 

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
19.6.2°a) 19.6.2°a) - meer dan 40 m³ tot en met 200 m³ in een lokaal 60.0 m³ 3
53.8.1°b) 53.8.1°b) - minimaal één put een diepte heeft die groter is dan het locatiespecifieke dieptecriterium, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van dit besluit

uitbreiding met 446,4 m³/jaar

1224.0 m³/jaar 2
15.1.1° 15.1.1° - 3 tot en met 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zoals gedefinieerd in artikel 3, 73°, van de spoorcodex van 30 augustus 2013 zijn

uitbreiding met 1 voertuig

4.0 aantal voertuigen 3
32.4. 32.4. - rijscholen, inrichtingen voor ruiter-, draf-, ren- en mensport, inrichtingen voor verhuur en africhting van paarden en andere zadeldieren 3.0 inrichtingen 2
9.4.3.c)1° 9.4.3.c)1° - met plaatsen voor 20 tot en met 200 gespeende dieren

uitbreiding met 31 paarden

85.0 plaatsen 2
28.2.c)1° 28.2.c)1° - van 10 m³ tot en met 5000 m³

De opslag van 330 m³ dierlijke mest, waarvan 290 m³ vaste mest, 20 m³ mestsappen en 20 m³ kuiswater

330.0 m³ 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 8 november 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.